[SHKD-617] Extraordinary Investigator, Fuckteenth Of Hazuki Kyoka Ghouls Kozai Bloom, Kouzai Saki (2015-05-07)

Extraordinary Investigator, Fuckteenth Of Hazuki Kyoka Ghouls Kozai Bloom, Kouzai Saki (2015-05-07)
Video Info
ID SHKD-617
Release 2015-05-07
Length 120 min
Director Sada Oka Sadao
Maker Attackers
Label Shi Yoru Aku
Genre(s) Solowork, ***, Female Investigator
Cast Kouzai Saki
Extraordinary Investigator, Fuckteenth Of Hazuki Kyoka Ghouls Kozai Bloom, Kouzai Saki (2015-05-07)